نوشته‌ها

 بتن کن و مته سوراخکاری

 بتن کن و مته سوراخکاری

 بتن کن و مته سوراخکاری  بتن کن و مته سوراخکاری تخریب با کمک دستگاه های پنوماتیکی و هیدرولیکی این دستگاه های تخریبی به صورت رایج برای تخریب بتن پیاده رو ها و جاده ها، عرشه پل ها و فنداسیون ها مورد استفاده قرار می گیرد. میزان تخریب ب…