بتن کن و مته سوراخکاری

 بتن کن و مته سوراخکاری

 بتن کن و مته سوراخکاری  بتن کن و مته سوراخکاری تخریب با کمک دستگاه های پنوماتیکی و هیدرولیکی این دستگاه های تخریبی به صورت رایج برای تخریب بتن پیاده رو ها و جاده ها، عرشه پل ها و فنداسیون ها مورد استفاده قرار می گیرد. میزان تخریب ب…
انواع روشهای تخریب بتن را بشناسید!

انواع روشهای تخریب بتن را بشناسید!

انواع روشهای تخریب بتن را بشناسید! انواع روشهای تخریب بتن را بشناسید! بسیاری از ساختمانها در ایران، با استفاده از بتنها ساخته می شوند. بتنهای مسلح، یکی از پرکاربردترین مصالح در ساختمان سازی هستند. گاهی اوقات در زمان ساخت، بهره برداری یا اتمام…