نوشته‌ها

کتراک چیست؟

کتراک چیست؟

کتراک چیست؟ کتراک چیست؟ یکی از روش های تخریب سنگ و بتن استفاده از مواد غیر افنجاری و غیر مکانیکی نظیر کتراک است که این ماده با خاصیت های شیمیایی که دارد موجب تخریب انواع اجسام سخت می شود که شاید حتی تخریب آنها توسط دستگاه های سنگین قابل انجام ن…