نوشته‌ها

اسید خورنده ی بتن

اسید خورنده ی بتن

اسید خورنده ی بتن اسید خورنده ی بتن اسید ضد بتن محلولی ترکیبی با فرمولی اسیدی می باشد. این محلول ترکیبی از چند نوع اسید و کاتالیزور را در خود جای داده است. با توجه به میزان خورندگی بسیار زیاد محلول نسبت به بتن باعث از هم گسیختگی تار و …