نوشته‌ها

روش‌های برش بتن و کرگیری

روش‌های برش بتن و کرگیری

روش‌های برش بتن و کرگیری روش‌های برش بتن و کرگیری   برش بتن به عملیاتی گفته میشود که طی آن بر مبنای نیاز تغییری در وضعیت ساختار قبلی به واسطه‌ی برش ایجاد میکنیم.حال با توجه به آنکه نیاز ما چیست روش‌های اجرا نیز متفاوت است. در زیر…