نوشته‌ها

بتونامیت

بتونامیت

بتونامیت ( کتراک ):   ماده بتونامیت کتراکی از جمله مواد غیر منفجره شیمیایی در معادن می باشد.که با استفاده از اعمال نیروی کشش در دیواره چال باعث شکست سنگ می گردد.بتونامیت یا کتراک به گونه ای عمل می کند که گاز و حرارت بالایی تولید نکرده ولی…