پودرمنبسط شونده کتراک

پودرمنبسط شونده کتراک

پودرمنبسط شونده کتراک پودرمنبسط شونده کتراک   پودرمنبسط شونده کتراک   گرید : صنعتی برند : گرین راک مدل : نیم ساعته تقویت شده / صادراتی بسته بندی : کیسه 25Kg / سطل 20Kg نوع فروش : غیر رسمی مقدار : تکی / تن…
راکتن

راکتن چیست؟

راکتن چیست؟ راکتن چیست؟ نحوه کار ساروج شکن "راکتن" نحوه کار با راکتن بدین گونه است که ابتدا سوراخی در محل مورد نظر ایجاد کرده سپس راکتن را با آب مخلوط و درون سوراخ قرار می دهیم. پس از حدود نیم ساعت مخلوط ساروج شکن موجود در سوراخ منبسط شده و ب…